top of page

 TARIEVEN 

Medisch Huis Lange Leem 385, erkend als medisch huis, is voor jou als patiënt de plek waar jij eerstelijnszorg ontvangt. De werking van het Medisch Huis Lange Leem 385 wordt vergoed met een vast forfaitair bedrag per ingeschreven patiënt.

Voor de manieren waarop de Belgische overheid de eerstelijnszorg betaalt, zijn er 2 opties: betaling per prestatie of een vast bedrag per maand (forfaitaire betaling).

 

Het Medisch Huis Lange Leem 385 kiest voor het forfaitaire betalingssysteem. Binnen dit systeem gaan het medisch huis, het ziekenfonds en de patiënt een contract aan met elkaar. Hierna ontvangt het medisch huis maandelijks voor elke patiënt een ‘forfait’ of een vast bedrag van het ziekenfonds. Dit betekent dat als je je inschrijft je niet meer moet betalen voor raadplegingen en huisbezoeken door onze artsen of verpleegkundigen en thuisverpleegkunde.

De bedragen die wij ontvangen via de forfaitaire betaling per ingeschreven patiënt die aangesloten is bij een ziekenfonds zijn als volgt:
 

  • Voor huisartsenzorg: 19,7 euro per patiënt.

  • Voor verpleegkundige zorg: 18,54 euro per patiënt.

 

Betaling per prestatie: Hierbij krijgen zorgverleners betaald voor elke specifieke dienst die zij aan patiënten verlenen, zoals huisbezoeken, consultaties, of medische procedures zoals het hechten van wonden. Elke dienst wordt apart vergoed volgens de geldende tarieven.

 

Als u meer vragen heeft over hoe dit forfaitaire betalingssysteem werkt, neem dan gerust contact met ons op via info@langeleem385.be, of spreek onze collega aan bij het onthaal.

bottom of page