De impact van de coronapandemie, in onze praktijk.


Beste patiënten

Corona heeft invloed op iedereen, en niet in het minst op de huisartsen.

Sinds maart 2020 hebben we onze praktijkorganisatie grondig moeten wijzigen. Dit resulteerde onder andere in een nieuw telefoniesysteem, een nieuwe elektronische agenda, en een scheiding van infectieuze versus niet-infectieuze consulten.

De grootste verandering echter, is dat onze geliefde collega en oprichter van onze praktijk, dr. Leunckens, zijn werk als huisarts noodgedwongen moest stopzetten bij de uitbraak van de pandemie. Niet alleen zijn vaste patiënten, maar ook wij - en hijzelf - vinden zijn vertrek ontzettend jammer.

Corona zorgde voor een achterstand in het verlenen van de reguliere zorg, bracht een hele nieuwe workload met zich mee, en dat moesten we dus allemaal met een collega minder zien te bolwerken...

Daarnaast zijn zowel dr. van Bogaert als dr. Eyckmans lid van het bestuur van de Antwerpse Huisartsenkring Minerva, wat ook op organisatorisch niveau binnen de stad een groot nieuw takenpakket met zich meebracht (denk maar aan het opstarten van de Antwerpse triageposten aan Vincentius en Stuivenberg).

Gelukkig konden we in het afgelopen jaar op enkele hele fijne, tijdelijke, collega's rekenen, die ons door de golven en pieken heen hielpen. Intussen is de praktijkbezetting weer stabieler, en zelfs gegroeid van 5 naar 6 artsen!

  • Sinds september 2020 werkt dr. Denteneer bij ons. Zij deed in 2019 het laatste jaar van haar huisartsenopleiding bij ons, heeft daarna enkele vervangingen gedaan en hard gewerkt op de triagepost, maar nu zijn we blij dat ze weer deel uitmaakt van ons team.

  • Sinds januari 2021 hebben we een nieuwe huisarts in opleiding, dr. Van Der Auwera. Hij blijft bij ons werken tot hij afstudeert als huisarts op 31 oktober. Hij is een harde werker en brengt wat tegengewicht voor alle vrouwelijke artsen die hier rondlopen.

  • Sinds maart 2021 werkt dr. Lore Billen bij ons. Zij heeft voordien vervangingen gedaan, zocht een vaste praktijk in Antwerpen en kwam op die manier bij ons terecht.

We merken bij onze patiënten dat het afgelopen coronajaar voor iedereen erg zwaar is.

Het wordt steeds moeilijker om alle maatregelen vol te houden, om onze geliefden te missen, om vaak heel eenzaam te zijn en weinig ontspanning te vinden.

Dat is voor ons, als huisartsen, niet anders.

Wij zien de impact van corona continu: zowel voor zij die ziek worden, als voor zij die het psychisch steeds moeilijker vinden.

Ook voor ons is het zwaar, maar we blijven doorgaan, voor de gezondheid van onze familie, vrienden, buren, collega's en onszelf.

Wij zijn geen superhelden, en hebben na zo'n turbulent jaar zelf ook nood aan een adempauze hier en daar.

Omdat we nu met 6 artsen zijn, hebben we de flexibiliteit om af en toe zo'n adempauze te nemen.

Moest je merken dat het soms wat moeilijker is om bij je vaste arts een afspraak in te plannen, kan dat daarmee te maken hebben.

Los daarvan zijn we nog steeds chronische zorg aan het inhalen, zien we meer dan anders patiënten die het psychisch zwaar hebben, en zijn sommige plekjes in de agenda enkel telefonisch beschikbaar.

Ons team is hecht, we overleggen vaak, en we delen zoveel mogelijk dezelfde visie.

Op die manier vangen we graag elkaars afwezigheid op, en waarborgen we zo toch de continuïteit van jouw zorg.