COVID-19 vaccinatie

Wij lieten ons vaccineren tegen COVID-19. Jij toch ook?

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten.

Om terug gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan, of naar een concert of het voetbalstadion.

 

Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en het kan levens redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer het gewone leven kunnen oppikken.

Hier vind je een antwoord op onze meest gestelde vragen:

Hoe worden risicopatiënten geïdentificeerd?


Risicopatiënten worden op twee mogelijke manieren geïdentificeerd: - Via de mutualiteiten: aan de hand van de medicatie die men neemt, therapieën die men volgt of aan de hand van het kankerregister. - De huisartsen kregen daarnaast de opdracht om een lijst te maken van patiënten die op basis van hun medische aandoening aan de criteria voldoen om als 'risicopatiënt' gevaccineerd te worden. Onze praktijk stuurt deze lijst door naar de vaccinatiecodedatabank, op woensdag 7 april.

Om jouw privacy maximaal te beschermen, zal deze lijst enkel bestaan uit rijksregisternummers. Er zal dus geen informatie gedeeld worden over de medische reden waarom je op deze lijst staat.
Wie komt in aanmerking om als risicopatiënt geselecteerd te worden?


Als je een van deze aandoeningen hebt, behoor je tot de groep van risicopatiënten. Patiënten van 45 tot 64 jaar met: - chronische ernstige luchtwegaandoeningen - chronische hart- en vaatziekten - obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30 - diabetes type I of II - chronische aandoeningen van het zenuwstelsel - dementie - kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden vastgesteld - verhoogde bloeddruk minstens 140 mmHG systolisch of minstens 90 mmHg diastolisch
Patiënten van 18 tot 64 jaar met: - chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden* - chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden - hematologische kankers (bv. leukemie)* - syndroom van Down - transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)* - verstoord immuunsysteem d.w.z. lijden aan een immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva - actieve HIV/AIDS - sommige zeldzame aandoeningen * (zie lijst Orphanet)
* Voor deze aandoeningen wordt de vaccinatie georganiseerd in samenwerking met de behandelende specialist, die hierover afstemt met de huisarts
Hoe weet ik of ik als risicopatiënt geïdentificeerd werd?


Je kan je vaccinatiestatus zelf nakijken op www.myhealthviewer.be, vanaf 8 april 2021.
Ik werd niet geselecteerd als risicopatiënt, maar denk toch in aanmerking te komen?


Hoewel wij heel erg ons best doen om grondig tewerk te gaan, kan het toch gebeuren dat we iemand over het hoofd zien. Laat ons zeker iets weten (telefonisch, via optie '3' in het keuzemenu) als je denkt in aanmerking te komen om als risicopatiënt gevaccineerd te worden, en je vaccinatiestatus op www.myhealthviewer.be iets anders aangeeft. Wij zullen dit voor jou nakijken.
Ik werd uitgenodigd, maar geraak niet in het vaccinatiedorp op Spoor Oost


Voor algemene en praktische vragen over vaccinaties, kan je terecht op de corona infolijn van de stad Antwerpen: 03 435 95 55. Via dit telefoonnumer kunnen minder mobiele patiënten hulp vragen bij het vinden van betaalbaar vervoer, of kunnen zij vragen om op een locatie dichter bij huis gevaccineerd te worden.
Ik wil me voor de reservelijst aanmelden.


Via QVax kan iedereen zich online inschrijven op een elektronische reservelijst voor vaccinatie in het centrum in zijn buurt. Je kan er aangeven op welke momenten je beschikbaar bent om snel te worden opgeroepen. Als een vaccinatiecentrum mensen nodig heeft om snel vrijgekomen vaccinatieplaatsen in te vullen, zal het centrum via de elektronische reservelijst van QVax automatisch de mensen met hoogste prioriteiten (bijvoorbeeld de oudste) kunnen oproepen die hebben aangegeven dan beschikbaar te zijn. Je krijgt een sms en e-mail en wordt gevraagd om snel te reageren, meteen online te bevestigen dat je de vrijgekomen plaats inneemt en je naar het vaccinatiecentrum te begeven. Iedereen kan zich inschrijven die:

 • ouder is dan 18 jaar
 • nog geen uitnodiging ontvangen heeft voor vaccinatie
Je vult een aantal gegevens in: naam, rijksregisternummer, e-mail en telefoonnummer. Je duidt aan op welke momenten je de komende week of weken beschikbaar bent om snel naar het vaccinatiecentrum te gaan. Je engageert je dat je die kalender up-to-date houdt en daadwerkelijk beschikbaar bent op die momenten.
Mag ik het coronavaccin krijgen als ik (chronisch) ziek of besmet ben?


 • Heb je een ernstige of langdurige ziekte, dan is vaccinatie tegen COVID-19 sterk aanbevolen om je te beschermen tegen ernstige complicaties als gevolg van COVID-19. Een chronische aandoening vormt geen contra-indicatie voor de COVID-19-vaccinatie.
 • Ben je acuut ziek – bv. door een besmetting met het coronavirus - dan laat je je beter niet vaccineren. Stel je vaccinatie beter uit tot 14 dagen na genezing.
 • Ben je besmet met het coronavirus, ook al heb je geen klachten? Ook dan stel je de vaccinatie beter uit tot 14 dagen na de afname van je positieve coronatest.
 • Bij koorts boven 38°C wordt vaccinatie (ook met andere vaccins) uitgesteld totdat de koorts afgenomen is.
Bij twijfel kan je ons telefonisch contacteren via optie '3' in het keuzemenu.
Is het AstraZeneca vaccin veilig?


Naar aanleiding van een aantal meldingen van bloedstollingsstoornissen na vaccinatie, hebben enkele Europese landen beslist om de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin tijdelijk voor te behouden voor mensen ouder dan 55 of 60 jaar. Ook in België hebben de ministers bevoegd voor Volksgezondheid beslist om het AstraZeneca-vaccin vanaf 8 april gedurende 4 weken toe te dienen vanaf de leeftijd van 56 jaar. Over 4 weken wordt deze beslissing herbekeken. Op dit moment heeft dit weinig impact omdat we vooral mensen ouder dan 55 jaar vaccineren en kunnen we dit uit voorzorg doen in afwachting van extra data en studiewerk. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft een grondige doorlichting gedaan van de gemelde gevallen in heel Europa. De conclusie op 7 april blijft dat het AstraZeneca-vaccin een veilig en goed werkend vaccin is. De voordelen van vaccinatie wegen ruim op tegen de mogelijke risico’s van zeer zeldzame bijwerkingen. Het EMA en zijn Veiligheidscomité (PRAC) vestigen de aandacht op een beperkt aantal meldingen over zeer zeldzame nevenwerkingen (combinatie van een verlaagd aantal bloedplaatjes met ernstige tromboses) tot 14 dagen na de toediening van het AstraZeneca-vaccin, en dit vooral bij jongere mensen, in o.a. Duitsland, Frankrijk en het VK. Het gaat hier om 100 gevallen op meer dan 25 miljoen gevaccineerden. Het EMA vraagt dat mensen die het vaccin hebben gekregen onmiddellijk medische hulp inroepen als ze symptomen ontwikkelen van deze zeldzame nevenwerkingen. Een snelle reactie kan immers helpen bij het herstel en kan complicaties voorkomen. Symptomen:

 • kortademigheid
 • pijn ter hoogte van borst of maag
 • zwelling of koud aanvoelen van een arm of been
 • hevige of verergering van hoofdpijn of wazig zien na vaccinatie
 • aanhoudend bloeden
 • verschillende kleine blauwe plekken, rode of paarsachtige vlekken, of bloedblaren onder de huid
Het Europees Geneesmiddelenagentschap blijft dit ook verder onderzoeken, maar is van oordeel dat de voordelen van vaccinatie momenteel veel groter zijn dan de mogelijke risico's. Het vaccin beschermt tegen zware ziekte door COVID-19, een risico dat vele malen groter is dan de risico’s op ernstige bijwerkingen door vaccinatie. België volgt de aanbeveling van het EMA en zet de vaccinatiecampagne met het AstraZeneca-vaccin verder. Meer info? www.gezondheidenwetenschap.be www.laatjevaccineren.be
Hoe weet ik waar en wanneer ik me mag laten vaccineren?


Je krijgt, als het zo ver is, een persoonlijke uitnodiging om je te laten vaccineren. Via sms, brief of mail. Daarbij krijg je de optie om de afspraak te maken of verplaatsen, of de uitnodiging te weigeren. Op die uitnodiging staat ook in welk vaccinatiecentrum je inenting zal plaatsvinden. En wanneer je daar niet kan geraken om gegronde redenen, zal de Stad Antwerpen vervoer organiseren per taxistop of mindermobielencentrale. Dit kan je aanvragen via het telefoonnummer van de stad: 03 435 95 55. Pas op voor fraude via sms of e-mail Heb je een uitnodiging voor coronavaccinatie gekregen per e-mail of sms? En vertrouw je de afzender niet? Dan kan het om een vals bericht of phishing gaan. Let er steeds op dat:

 • de e-mail afkomstig is van cov19-vaccin@doclr.be. De sms wordt verstuurd vanuit het nummer 8811.
 • op de e-mail de contactgegevens van het vaccinatiecentrum staan vermeld die bij je officiële woonplaats horen.
 • er nooit om betaling gevraagd wordt: de vaccinatie en het vaccin zijn gratis.
 • je geen persoonlijke gegevens zoals paswoorden, pincodes of rekeningnummers geeft.
 • je uitgenodigd wordt gestuurd door de regionale overheid (Zorg en Gezondheid in Vlaanderen). Uitnodigingen van een vaccinproducent zijn dus vals.
Ik behoor tot de prioritaire groepen. Wat als ik nu de vaccinatie weiger, wanneer kan ik me dan laten vaccineren?


Vaccinatie is heel sterk aanbevolen, maar je hebt het recht om de vaccinatie te weigeren. In zo’n geval zal je later kunnen aansluiten bij een volgend aanbod van vaccinatie. Je verliest je prioritieit . Je komt wel achteraan in de rij, na alle mensen die wel ingaan op hun uitnodiging.
Hoe lang ben ik na vaccinatie beschermd tegen het coronavirus?


Sommige vaccins beschermen je je hele leven lang, andere moet je om de zoveel jaar opnieuw herhalen. Hoe lang de coronavaccins je precies beschermen, is nog niet gekend. Momenteel wordt de beschermingsduur verder opgevolgd in de klinische studies van gevaccineerde vrijwilligers.
Ik ben gevaccineerd. Kan ik nog besmet raken met COVID-19?


De kans is klein, maar het kan gebeuren dat je zelfs na vaccinatie toch nog COVID-19-positief wordt. Dat zit zo:

 • Het duurt 10 tot 14 dagen na de eerste vaccinatie vooraleer je lichaam antistoffen ontwikkelt en de bescherming goed begint te werken. Als je dus in die periode blootgesteld wordt aan het virus, is je afweer nog niet voldoende gestimuleerd door het vaccin en kan je nog besmet raken.
 • Net zoals andere vaccins biedt het COVID-19-vaccin geen 100% bescherming, ook niet na 2 dosissen. De Pfizer-BioNTech en Moderna vaccins bieden na volledige vaccinatie 94 à 95% bescherming tegen een milde vorm van infectie. AstraZeneca biedt iets meer dan 80% bescherming tegen een milde vorm van infectie (bij de tweede dosis op 12 weken).
 • Omdat we niet nagaan of je op het moment van vaccinatie drager bent van het virus, kan het zijn dat je al besmet was op moment van de vaccinatie en kort na de eerste vaccinatie COVID-19 positief wordt en eventueel ziek wordt. Dat komt dan omdat je op het moment van de vaccinatie nog in incubatietijd was.
Het blijft dus belangrijk om ook na vaccinatie de veiligheidsmaatregelen te blijven volgen.
Kan ik anderen nog besmetten met COVID-19 als ik gevaccineerd ben?


Uit de resultaten van de fase 3-studies blijkt dat de COVID-19-vaccins beschermen tegen een infectie (bevestigd door een PCR-test) en tegen ziekte en verwikkelingen (hospitalisaties, overlijden). Op basis van dierproeven bij apen gaan we ervan uit dat de vaccinatie het aantal dagen dat iemand besmettelijk is sterk inkort. Bovendien zal er - door in te spelen op klachten zoals niezen en hoesten - ook op die manier effect zijn op transmissie. Ondertussen zijn de eerste gegevens beschikbaar die erop wijzen dat als je gevaccineerd bent en met het virus in contact komt, de virale lading met een factor 4 verminderd wordt, en dit 2 weken na je eerste vaccindosis. Dat wil zeggen dat de vaccinatie effect heeft op de besmettelijkheid. Dit wordt nu verder onderzocht.
Ik ben gevaccineerd. Moet ik mij nog aan de coronamaatregelen houden?


Ja, ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven opvolgen. Pas als meer dan 70 à 80% van de bevolking is gevaccineerd, zullen we weer controle hebben over het virus en de verspreiding ervan. Als de druk op het gezondheidszorgsysteem vermindert, zullen een aantal versoepelingen mogelijk zijn. Maar momenteel moet je dus de coronamaatregelen blijven volgen, zowel voor je eigen veiligheid als die van de anderen.
Ik ben zwanger en wil me laten vaccineren.


Vanaf 03/05 kunnen wij zwangere vrouwen aanmelden als risicopatiënt, op voorwaarde dat zij een globaal medisch dossier hebben in onze praktijk. Stuur ons een e-mail met je gegevens. Je wordt daarna op zeer korte termijn uitgenodigd.

mijngezondheid_news_270_135.jpg
Visualweb_vrouw.jpg
tijdlijn vaccinatie per leeftijdsgroep - Bron: laatjevaccineren.be